Úprava okolia radovej zástavby so skalkou (Košice okolie)

Pôvodný stav

Pri úprave domu v tejto radovej zástavbe bolo na nás  vyriešiť nedostatok zeminy  a taktiež jej rýchle zabezpečenie na určené miesto. Romantická  duša panej domu sa podpísala na predstave tejto záhrady. 

S cieľom odlíšenia sa od ostatných záhrad bolo naším cieľom v maximálnej miere splniť majiteľkine očakávania. Netrpezlivé vyčkávanie na svoju vytúženú záhradu sa z dôvodu predĺženia realizácie troška natiahlo. 
Deň po dni sme sa čoraz viac a presvedčivejšie blížili k vysnívanej záhrade, ktorá  vďaka skalke s nádychom dúhových farieb pôsobí  filmovo romanticky a v človeku vyvoláva dobrú náladu, z čoho máme radosť aj my – jej samotní realizátori.

Počas realizácie projektu

2 týždne po realizácii

I touto cestou sme vďační  pani domácej za jej voľbu našej spoločnosti pri realizácii jej záhrady.