Úprava okolia rodinného domu, položenie rolovaného trávnika

Rodinný dom v anglickom štýle - Bardejov

Už pri prvotných konzultáciách zo zákazníkom sme zistili, že jeho podmienkou bude, aby v záhrade neboli opadavé dreviny, ktoré podľa je ho názoru môžu urobiť údržbu záhrady náročnou. My sme ho medzitým upozornili, že aj keď budeme projektovať len veľmi malé množstvo rastlín (vždy zelených – ihličnany), tak aj samotný trávnik  s danou rozlohou si vyžaduje značnú pozornosť a starostlivosť, aby sa dosiahol výsledný efekt tejto záhrady.