Záhradný kalendár - skalky a voda

Január

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v kyprení plôch medzi rastlinami malou ručnou vidlicovou motyčkou Odstraňujte trváce buriny.
 • Naďalej odpratávajte napadané listy.
 • Ak ste to ešte neurobili, dajte na povrch pôdy hrubý piesok alebo štrk. Bude to pekne vyzerať a pomôže tiež, aby krčky rastlín nehnili.
 • Chráňte skalničky v studených pareniskách pred extrémnym chladom - parenisko zakryte starým kobercom.
 • Počas jasných, slnečných dní alpínkové skleníky a studené . pareniská vetrajte, ale na noc ich pozatvárajte.
 • Pokračujte v odstraňovaní listov, ktoré napadali do jazierka.

ROZMNOŽOVANIE

 • Ak ste to nespravili už v decembri, vysejte do substrátu s hrubým pieskom semená skalničiek, ktoré treba stratifikovať.

RÔZNE

 • Aby sa zakrpatené stromy a kríky nepolámali, odmetajte z nich sneh.
 • Naďalej chráňte jazierko, aby úplne nezamrzlo.

Február

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • V skalke popritláčajte pôdu okolo všetkých rastlín, ktoré mráz uvoľnil. Posypte pôdu vrstvou hrubého piesku alebo štrku. Zlepší sa priepustnosť pôdy a burina bude rásť menej.
 • V teplom počasí chráňte rastliny pred slimákmi a slizniakmi. 
 • Vždy, keď to počasie dovolí, skleník so skalničkami vetrajte. Zabezpečíte dobrú cirkuláciu vzduchu a rastliny budú menej náchylné na choroby. 
 • Odstraňujte semenáčiky lipnice ročnej, žerušnice chlpatej a inej drobnej jednoročnej buriny, ktorá v teplom počasí rýchlo klíči uprostred vankúšikov skalničiek.

ROZMNOŽOVANIE

 • Zo škardy odoberte koreňové odrezky a dajte do studeného pareniska.
 • Zasejte do misiek semená vlhkomilných prvosienok. Nechajte misky vonku, aby semená prešli mrazom, chráňte ich však pred prudkým dažďom. 
 • Najneskôr v polovici februára dokončite sejbu skalničiek.

RÔZNE

 • Naďalej chráňte jazierka, aby celkom nezamrzli.
 • V teplejšom počasí začnite s kŕmením rýb.

Marec

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Motyčkou odstraňujte burinu spomedzi rastlín; doplňte vrstvu štrku.
 • Z jazierka vyhrabte alebo sitom povyberajte riasy. 
 • Lekná a iné vodné rastliny v košíkoch pohnojte zmesou pôdy a hnojiva. 
 • Zostrihajte suché časti pobrežných rastlín.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Zasaďte nové skalničky.
 • Do močaristej záhrady zasaďte koncom mesiaca vlhkomilné paprade, astiiby a prvosienky.

REZ

 • Ostrihajte miniatúrne ruže. Skráťte im hlavné výhonky na polovicu. Suché a mrazom poškodené výhonky odstrihnite celkom.

ROZMNOŽOVANIE

 • Povyberajte, rozderte a znovu zasaďte niektoré skalničky, napríklad piesočnice, silenky a pakosty. 
 • Pod sklo zasejte semená skalničiek.

RÔZNE

 • Ak nebolo vo februári vhodné počasie, začnite teraz s kŕmením rýb.

Apríl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v okopávaní skalničiek.
 • Keď je sucho, zalievajte. 
 • Pripravujte nové jazierka na vysádzanie. Na dno a okraje jazierka dajte úrodnú neutrálnu až zásaditú pôdu.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Dokončite sadenie skalničiek vrátane tých, ktoré ste predpestovali pod sklom.
 • Koncom mesiaca vysaďte rastliny do hlbokej vody a pobrežné rastliny. Rastliny okysličovače zaťažte kameňmi a ponorte do jazierka. Na hladinu dajte plávajúce rastliny.

ROZMNOŽOVANIE

 • Ak ste to nespravili v marci, povyberajte, rozdeľte a presaďte skalničky.
 • Rozsádzajte semenáčiky dopestované pod sklom s pármi lístkov. Dajte ich do hlbších misiek alebo črepníkov

s piesočnatým substrátom.

 • Vo vodnej záhrade zasaďte semenáčiky klasovníka Aponogeton distochyos.
 • Vyberte, rozderte a presaďte priveľmi rozrastené lekná. Podzemky rozrežte na kúsky s rastovými vrcholmi a presaďte, 
 • Do debničiek zasejte vlhkomilné prvosienky čarodejky.

RÔZNE

 • Pôdu vo vodných košíkoch s vysadenými rastlinami zakryte okruhliakmi, aby sa nevymývala.

Máj

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Burinu v skalke naďalej udržiavajte pod kontrolou.
 • K nepravidelným trsom lomikameňa a rozchodníka nasypte jemnú pôdu zmiešanú s hnojivom. 
 • Stále zbierajte riasy z jazierka pomocou sieťky alebo hrablí.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Naďalej vysádzajte vodné a plávajúce rastliny a okolo jazierka vlhkomilné pobrežné rastliny.

REZ

 • Kríčky v skalkách, ktoré už odkvitli, trocha zrežte.
 • Po odkvitnutí ostrihajte taričky a machovité lomikamene, aby sa nevysemenili, ale lepšie zahustili, a aby mohli vykvitnúť aj po druhýkrát.

ROZMNOŽOVANIE

 • Ak ste v apríli nepovyberali príliš rozrastené trsy lekien, vyberte ich teraz.
 • Rozderte a rozsaďte veľké trsy pobrežných rastlín pri okrajoch jazierka.

RÔZNE

 • Keď je sucho, zaplavte močiarnu časť záhrady vodou, aby sa rastliny nevysušili.

Jún

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v odburiňovaní skaliek.
 • Naďalej zalievajte; použite pritom jemný rozprašovač.
 • Alpínkový skleník vetrajte; ak je horúco, zatieňte ho.
 • Do jazierka stále dopĺňajte čerstvú čistú vodu.
 • Naďalej z neho vyberajte riasy.
 • Plávajúce rastliny prerieďte, aby do jazierka mohlo prenikať viac svetla.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Dokončite sadenie vodných rastlín.

REZ

 • Pokračujte s odstraňovaním odkvitnutých kvetov zo skalky.
 • Priveľmi rozrastené ťahavé skalničky trocha zrežte.

ROZMNOŽOVANIE

 • Rozsaďte semenáčiky vlhkomilných prvosienok, ktoré ste zasiali na jar; a zasaďte ich na vlhký, tienistý záhon.

Júl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Zo skalničiek, ktoré dlho nevydržia, si vezmite semená. Nezabudnite pritom na orlíčky, maky a prvosienky.
 • Skalničky, najmä tie, ktoré ste sadili len nedávno, v horúcom počasí zalievajte. 
 • Skleník so skalničkami naďalej zatieňujte, podlahu zvlhčujte vodou, aby ste v ňom udržali chládok, a rastliny pravidelne zalievajte. 
 • Z lekien odstraňujte prebytočné listy. 
 • Okysličujúce rastliny prerieďte. 
 • Podľa potreby dopĺňajte vodu v jazierku. 
 • Močiarnu časť záhrady starostlivo odburiňujte a pravidelne zalievajte.

REZ

 • Ak nepotrebujete získať z vlhkomilných rastlín a skalničiek semená na rozmnožovanie, odstraňujte odkvitnuté súkvetia.

ROZMNOŽOVANIE

 • Odkvitnuté skalničky (rebríčky, zbehovce, machovité lomikamene) rozdeľte a popresádzajte.

August

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v dopĺňaní vody do jazierka.
 • Z lekien naďalej odstraňujte prebytočné listy. 
 • Stále prerieďujte okysličujúce rastliny. 
 • Odburiňujte a zalievajte močiarnu časť záhrady.

REZ

 • Zakrpatené kríky v skalke ostrihajte, len čo odkvitnú.

ROZMNOŽOVANIE

 • Odoberajte vrcholové odrezky z ľanu, klinčekov a devätorníka peniažtekového, odrezky s pätkou zo sivuľky 'Warley Rose' a iberiek, ako aj bazálne odrezky z bociannikov a rubovníkov. Odrezky dajte na zakorenenie do studeného pareniska. 
 • Dajte pozor; aby nové odrezky, zakorenené odrezky a mladé rastlinky mali vždy dosť vlahy a boli chránené pred priamym slnkom. 
 • Astry, rastliny z rodov Chiostophy/lum, Chrysogonum, Co tu/o, čarodejky a pochybky vyberte, rozdeľte a presaďte na nové miesta.

September

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Skalničkám pripravte nový domov. Skalka sa ideálne hodí do veľkej záhrady; v menšej záhrade je praktickejší vyvýšený záhon, zatiaľ čo na veľmi malom priestore skalničkám postačia aj dva kamenné žľaby s otvorom naspodku.
 • Močiarnu časť záhrady očistite a poupratujte. 
 • Ryby kŕmte už len občas. 
 • Dávajte im špeciálne krmivo s vysokým obsahom bielkovín.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Skalničky, ktoré sa priveľmi rozrástli, popresádzajte.
 • Zasaďte priesady vlhkomilných prvosienok dopestovaných zo semena.

ROZMNOŽOVANIE

 • Odoberte bazálne odrezky rôznych druhov fialiek a nechajte ich v studenom parenisku zakoreniť sa. 
 • Skalničky, napríklad guľôčky mertenzie, pupkovce a veroniky, povyberajte, rozdeľte a opäť zasaďte.
 • Pozbierajte prezimujúce puky bublinatky a vodnianky žabej prv, než klesnú na dno jazierka. Vo veľkej nádobe s vodou z jazierka ich položte na chladnú okennú dosku a ponechajte tam až do jari.

Október

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Skalku vyplejte; nasypte do nej granuly proti slimákom a slizniakom. 
 • Skalničky s ochlpenými listami chráňte pred zimným vlhkom - zakryte ich podloženými tabuľkám i skla.
 • Odstráňte listy a iný odpad.
 • Jazierko stále čistíte. aby v ňom nebolo napadané lístie.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Do skalky zasaďte zakrpatené stromy a kríky.

REZ

 • Začnite s prerieďovaním vo vode rastúcich okysličujúcich rastlín.
 • Odrežte odumreté listy lekien.

ROZMNOŽOVANIE

 • Dodekateony, jesenné horce, stavikrvy a iné skalničky vyberte a rozderte.
 • Vyberte, rozdeľte a rozsaďte močiarne rastliny.

RÔZNE

 • Naďalej kŕmte ryby.
 • Etikety pri rastlinách obnovte skôr, než sa stanú v zimných pľuštiach a vetroch úplne nečitateľné.

November

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Zo skalky odstráňte napadané listy a použite ich do listovky alebo ako zimnú nástielku.
 • Pôdu medzi trsmi rastlín trocha skyprite a nasteľte pieskom alebo štrkom.
 • Dbajte na to, aby jesenné cibuľoviny - keď sa tlačia von z pôdy - nezakrývalo lístie bujne rastúcich skalničiek.
 • Z jazierka naďalej odstraňujte napadané listy.

REZ

 • Pokračujte v pretrhávaní okysličujúcich rastlín.

RÔZNE

 • Koncom mesiaca prestaňte kŕmiť ryby

December

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Skalku naďalej odburiňujte a zbierajte napadané listy.
 • Vidlami stále skyprujte pôdu medzi rastlinami. 
 • Pokračujte v odstraňovaní listov z jazierka.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Do črepníkov zasejte prvosienky letné horce a iné skalničky; črepníky nechajte vonku na mraze, chráňte ich však pred vlhkom.

RÔZNE

 • Aby jazierko nezamrzlo úplne, položte na hladinu gumovú loptu, drevený klátik alebo fľašu z hrubšieho plastu. Druhá možnosť je postaviť občas na rad nádoby s vriacou vodou a tak urobiť doň diery