Záhradný kalendár - stromy, kríky, liany

Január

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v pritláčaní pôdy, ktorú mráz uvoľnil okolo novo zasadených druhov.
 • Keď sa očakáva veľmi chladné počasie, po zakrývajte slamou azalky a zakrpatené rododendrony.
 • Ak ste nestihli v decembri omotať konáre mladých ihličnanov motúzom alebo pásmi vrecoviny, urobte to teraz, aby sa nepolámali pod ťarchou snehu.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Keď je pekné počasie, pokračujte v sadení opadavých drevín.

REZ

 • Pokračujte v odrezávaní polámaných, suchých a chorých konárov na väčších stromoch a kríkoch.
 • Hlboko zrežte vistérie. Ponechajte len bočné kvetonosné výhonky.

RÔZNE

 • Dajte si nabrúsiť záhradné nožnice a nožnice na strihanie kríkov a živých plotov.


Február

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pokračujte v pritláčaní pôdy okolo novo zasadených rastlín, ktoré vytiahol mráz.
 • Pripravujte miesta na jarné sadenie vždyzelených drevín.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • V teplejších obdobiach saďte opadavé stromy, kríky a živé ploty.

REZ

 • Tvarujte okrasné jablone.
 • Odstraňujte pritom dovnútra rastúce a zle vyrastené konáre.
 • Vystrihajte slabé výhonky popínavých rastlín, ako sú bršlene a ľuľky; keď treba, zrežte ich nahlboko.
 • Keď nemrzne, môžete koncom mesiaca prvýkrát ostrihať živý plot z opadavých drevín.

ROZMNOŽOVANIE

 • Do množiarne vyhrievanej odspodu zasejte semená zanoväte a kručinky španielskej.

RÔZNE

 • Vykonajte zimný postrek starších stromov, aby ste z nich odstránili mach a lišajníky.


Marec

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Mladé rastliny zalievajte a nasteľte k nim vyzretý hnoj alebo drvinu lesnej kôry. 
 • Naďalej pripravujte pôdu na sadenie vždyzelených rastlín. 
 • Pripravte miesto na rododendrony. Dajte do pôdy substrát neobsahujúci vápno. 
 • Vytrhajte burinu pri živých plotoch.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Do kyslej pôdy zasaďte vresovce.
 • Vysaďte volnokoreňové opadavé stromy, kríky, živé ploty a plamienky pestované v nádobách.

REZ

 • Hlboko zrežte budleje, hortenziu metlinatú, tavolníky a tamarišky. Vyrežte odkvitnuté výhonky jazmínu nahého, aj všetky staré a slabé výhonky.
 • Odolnejšie fuksie, v lete kvitnúce plamienky a kríčkové slezy zostrihajte hlboko, až po živé drevo.
 • Hlboko zrežte svíby a vŕby pestované na zimnú okrasu.

ROZMNOŽOVANIE

 • Oddeľte odnože muchovníkov a zasaďte ich do črepníkov; na jeseň ich presadíte. Oddeľte zakorenené odnože kérií a zasaďte ich na vyhradené miesto. 
 • Potopte staršie vresovce alebo zoberte z bočných výhonkov odrezky s pätkou a nechajte ich, aby sa zakorenili.


Aplíl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • V suchom počasí zalievajte novozasadené stromčeky, kríky a živé ploty; a nastielajte.
 • Pri novovysadených živých plotoch odstraňujte burinu a okopávajte pôdu.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Vysádzajte vždyzelené stromy a kríky.
 • Zasaďte popínavé rastliny, vres a kry do nádob pri stenách. 
 • Vysaďte rododendrony. Presaďte priveľmi rozrastené.

REZ

 • V zime kvitnúci vresovec ostrihajte hneď po odkvitnutí.
 • Mierne zrežte kríky, ktoré už odkvitli (dulovec japonský či skoro kvitnúce plamienky). 
 • Po odkvitnutí hlboko zrežte zlatovky a odstráňte všetky odkvitnuté výhonky 
 • Hlboko zrežte budleju Davidovu a hortenziu metlinatú. 
 • Zastrihnite levandule do žiaduceho tvaru. 
 • Otrhajte odkvitnuté súkvetia azaliek a rododendronov.

ROZMNOŽOVANIE

 • Naďalej rozmnožujte vres potápaním a odrezkami.
 • Potopte magnólie; zakorenia sa o jeden až dva roky. 
 • Oddeľte a presaďte výhonky zlatovky, zakorenené potápaním.

RÔZNE

 • Priväzujte popínavé rastliny a kríky pestované pri stenách


Máj

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Keď je pôda celkom suchá, pokračujte v zalievaní novovysadených vždyzelených drevín a živých plotov.
 • V teplom počasí postriekajte každý večer lístie vodou. 
 • K vresom a rododendronom nasteľte drvenú kôru. 
 • Naďalej odstraňujte burinu pri živých plotoch.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Dokončite sadenie vždyzelených drevín.
 • Zasaďte kríky a popínavé rastliny, ktoré sú v mladosti chúlostivé; sú to napríklad jahodovec (Arbutus), choisya, plamienok Armandov, zanoväte Cytisus scoporius, odolné fuksie a hortenzie.

REZ

 • Z kríkov, ktoré kvitnú na jar, napríklad meruzaliek, kérií, pierisov a tavofníkov, odstraňujte zvädnuté súkvetia, skracujte dlhé výhonky a vyrežte staré a slabé výhonky.
 • Otrhávajte zvädnuté súkvetia rododendronov. 
 • Novovysadené živé ploty zastrihávajte, aby sa zahustili. 
 • Strihajte živé ploty zo zobu vtačieho a zemolezu lesklého.

RÔZNE

 • Odstráňte koreňové výmladky z báz orgovánových stromčekov.


Jún

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Povytŕhajte samovoľne vyrastené jaseňové a javorové semenáčiky, aby sa neudomácnili.
 • Keď je sucho, zalievajte nové vždyzelené dreviny. 
 • Všímajte si, či sa na rododendronoch neobjavili škodce a choroby. Ak áno, hneď ich ošetrite. 
 • Pod živými plotmi naďalej odburiňujte a okopávajte pôdu.

REZ

 • Z trojpukov vystrihajte odkvitnuté výhonky.
 • Odstráňte odkvitnuté súkvetia zo štedrecov a orgovánov. Odrežte slabé výhonky. 
 • Po odkvitnutí hlboko zrežte zanoväte a kručinky; dajte pozor, aby ste nezasiahli aj staré drevo. 
 • Naďalej otrhávajte uschnuté kvety azaliek a rododendronov. 
 • Strihajte živé ploty z dráčov, eskalónií, hlohu a zobu vtačieho.

ROZMNOŽOVANIE

 • Potopte dlhé výhonky plamienkov a dulovca japonského.
 • Odoberte mäkké alebo polovyzreté odrezky z plamienkov, skalníkov, trojpukov, fuksií a pajazmínov. Nechajte, nech sa zakorenia v studenom parenisku alebo množiarni.

RÔZNE

 • Nenechajte pôdu pod stromami a kríkmi zarásť trávou.


Júl

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Mladé stromy a kry zalievajte.
 • Pokračujte v odburiňovaní pôdy pod živými plotmi. 
 • Nové výhonky popínavých rastlín priväzujte a zaštipujte im rastové vrcholy. 
 • Z navrúbľovaných rododendronov odstraňujte koreňové výmladky.

REZ

 • Opadavé kríky, napríklad choisye, jazmíny a pajazmíny, po odkvitnutí presvetlite.
 • Ostrihajte živé ploty z hlohu a z hraba.

ROZMNOŽOVANIE

 • Potopte výhonky vistérie.
 • Dajte do studeného pareniska čiastočne vyzreté odrezky z budleje striedavolistej, krásnoplodov, skalníkov, trojpukov, bršlenov, ibištekov a kaliny, aby sa zakorenili. 
 • Odoberte odrezky spätkou z choisyí, ibištekov a jazmínu lekárskeho. 
 • Do množiarne s vyhrievaním zdola dajte na zakorenenie odrezky kamélie japonskej, hlošiny pichl'avej, popínavého zemolezu a hlohyne. 
 • Zakorenené odrezky kamélie japonskej presaďte do črepníkov a dajte do studeného pareniska.

RÔZNE

 • Všímajte si, či živý plot nenapadli škodce; ak treba, urobte postrek


August

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Nedávno zasadené rastliny naďalej zalievajte a nastielajte.
 • Pokračujte v priväzovaní nových výhonkov popínavých rastlín a v zaštipovaní vrcholov. 
 • Naďalej odburiňujte pôdu pri živých plotoch.

REZ

 • Živý plot zo zobu vtačieho opäť ostrihajte.
 • Pristrihnite živé ploty z buka a tisa. 
 • Ostrihajte ceanoty, eskaiónie, levanduľu a iné kríky, ktoré už odkvitli. Výhonky skráťte a staré drevo odstráňte. 
 • Na vistériách pozaštipujte mladé výhonky za tretím či štvrtým listom. 
 • Suché konáre na vždyzelených drevinách odstráňte.

ROZMNOŽOVANIE

 • Z opadavých a vždyzelených kríkov odoberte polovyzreté výhonky a dajte ich zakoreniť sa do studeného pareniska.
 • Odrezky z garrií a vistérií zapichnite do substrátu určeného na zakoreňovanie odrezkov a dajte do množiarne vyhrievanej odspodu. 
 • Potopte rododendrony - zakorenia sa o tri až štyri roky. 
 • Odoberte vrcholové odrezky vresov a vresovcov.
 • Odoberte odrezky hortenzií. 
 • Dajte ich zakoreniť sa do malých črepníkov s pieskovým substrátom a vložte do studeného pareniska.


September

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Pripravte pôdu na sadenie vždyzelených a opadavých drevín. Zapracujte do nej vyzretý maštaľný hnoj alebo kompost a pridajte trochu kostnej múčky.
 • Nasteľte k stromom, kríkom a popínavým rastlinám organický materiál neobsahujúci burinu.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Koncom mesiaca začnite so sadením vždyzelených drevín - najlepšie, keď popŕcha.
 • Ak treba, presaďte rododendrony a azalky. 
 • Zasaďte vresy a vresovce.

REZ

 • Ostrihajte odkvitnutú sápu.

ROZMNOŽOVANIE

 • Pokračujte v odoberaní čiastočne vyzretých odrezkov z kríkov.
 • Z opadavých a vždyzelených kríkov odoberajte drevnaté odrezky. Dajte ich do črepníkov a nechajte ich zakoreniť sa vonku na chránenom mieste alebo v studenom parenisku. 
 • Pokračujte v potápaní výhonkov rododendronov. 
 • Rozdeľte pajazmíny a iné kríky, ktoré vyháňajú koreňové výmladky. Konáre skráťte, aby sa ľahšie zakorenili.

RÔZNE

 • Skontrolujte, či sú popínavé rastliny a mladé stromčeky dobre popriväzované k oporám.


Október

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • K rododendronom nasteľte listovku alebo inú nástielku, ktorá neobsahuje vápno.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Zasaďte opadavé a vždyzelené dreviny dopestované v kontajneroch; popriväzujte ich k tyčkám. 
 • Presaďte vždyzelené dreviny, pritom na ihličnany aplikujte postrek proti opadávaniu ihličia. 
 • Zasaďte plamienky a iné opadavé popínavé rastliny. 
 • Vysádzajte vresy a vresovce. 
 • Zasaďte kalmie a rododendrony. 
 • Začnite sadiť nové živé ploty.

REZ

 • Na opadavých stromoch a kríkoch zrežte priečne a nevhodne narastené konáre. 
 • Ostrihajte vresy a vresovce, ktoré kvitnú v lete.

ROZMNOŽOVANIE

 • Naďalej odoberajte drevnaté odrezky z opadavých a vždyzelených kríkov. 
 • Oddeľte koreňové výmladky zlatoviek, sumachu pálkového a imelovníkov, ktoré sa už zakorenili, a zasaďte ich. 
 • Vyberte, rozdeľte a presaďte na iné miesto bršlen Fortuneov.

RÔZNE

 • Zasaďte kríky s červenými bobuľovými plodmi, ktoré budú potravou pre vtáky. Žlté a oranžové ich lákajú menej.


November

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Opadané listy pohrabte a dávajte na kopu, aby sa vytvorila listovka.
 • Okolo nových kríkov, ktoré sú za mladi krehké (také sú napríklad choisie, cistusy a garrie), postavte ochranné vetrolamy z vrecoviny alebo hrubšieho polyetylénu. 
 • Popritláčajte pôdu okolo novovysadených stromčekov a kríkov ktoré mráz vytiahol z pôdy. 
 • Rastliny, ktoré dostanete v zlom počasí, uschovajte do nemrznúceho prístreška, Korene obaľte slamou alebo bublinkovým polyetylénom.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • Zasaďte volnokoreňové opadavé stromy a kríky; pokračujte so sadením tých, ktoré vyrástli v kontajneroch.
 • Dokončite vysádzanie vresov a nových živých plotov.

ROZMNOŽOVANIE

 • Potopte výhonky aktinídií.
 • Pokračujte v odoberaní odrezkov vždyzelených a opadavých klíkov. 
 • Z jazmínu nahého odoberte odrezky s pätkou; nechajte ich zakorenil sa v studenom parenisku. 
 • Do črepníkov s piesočnatým substrátom zasejte semená stromov kríkov a popínavých rastlín. Črepníky nechajte v studenom parenisku alebo voľne postavené v závetrí.


December

AGROTECHNICKÉ ÚLOHY

 • Naďalej zhrabúvajte napadané lístie a dávajte na kopu, aby vznikla listovka.
 • Pokračujte v utláčaní pôdy okolo nových stromčekov a kríkov, ktoré mráz povytiahol zo zeme. 
 • Mladé ihličnany pozväzujte motúzmi alebo pásmi vrecoviny, aby im sneh nepolámal konáre. 
 • Keď možno očakávať veľký mráz, zakryte sieťkou chúlostivejšie popínavé rastliny a kríky pestované pri stene.

VYSÁDZANIE A SEJBA

 • V teplejšom počasí ďalej saďte opadavé stromy a kríky.
 • Čo najrýchlejšie skončite so sadením živých plotov z opadavých drevín.

REZ

 • Keď nemrzne, odrežte zo starších stromov a kríkov suché, poškodené a choré konáre až po zdravé drevo.
 • Z pestrolistých vždyzelených kríkov vyrežte konáre, na ktorých listy celkom zozeleneli alebo zožltli. 
 • Konáre opadavých stromov a kríkov, ktoré prevísajú ponad kvetinové záhony, odrežte.

ROZMNOŽOVANIE

 • Stále ešte môžete odoberal drevnaté odrezky; dávajte ich do studeného pareniska, aby sa zakorenili
 • Z kríkov, napríklad z azaliek, odoberte koreňové odrezky.