Úprava okolia radovej zástavby so skalkou (Košice okolie)

Pôvodný stav

Pri úprave domu v tejto radovej zástavbe bolo na nás vyriešiť nedostatok zeminy a taktiež jej rýchle zabezpečenie na určené miesto. Romantická duša panej domu sa podpísala na predstave tejto záhrady.

S cieľom odlíšenia sa od ostatných záhrad bolo naším cieľom v maximálnej miere splniť majiteľkine očakávania. Netrpezlivé vyčkávanie na svoju vytúženú záhradu sa z dôvodu predĺženia realizácie troška natiahlo.
Deň po dni sme sa čoraz viac a presvedčivejšie blížili k vysnívanej záhrade, ktorá vďaka skalke s nádychom dúhových farieb pôsobí filmovo romanticky a v človeku vyvoláva dobrú náladu, z čoho máme radosť aj my – jej samotní realizátori.